Autoresponder provider บริการใช้ส่งemail ตามวันที่กำหนด โดยอัตโนมัต มีข้อสงสัยหรือวิธีใช้ติดต่อ 0815322727 หรือ emailข้างๆนี้
สวัสดีครับ...ผม Sutat..การสร้างรายชื่อและ email ของผู้สนใจในสินค้าของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะว่าทำให้ท่านสามารถแจ้งข่าวสารไปถึงผู้สนใจในสินค้าของท่านได้ตลอดเวลา แต่มันจะเป็นความยุ่งยากที่จะต้องส่ง email ที่ระบุชื่อผู้สนใจแต่ละท่าน..
มีบริการชนิดหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถส่ง email ได้ในเวลาที่กำหนดและระบุชื่อผู้สนใจด้วยแต่ละท่าน ถึงผู้สนใจทุกคน เหมือนกับว่าท่านเขียน email ถึงแต่ละราย ทำให้ผู้รับ email จะรู้สึกที่ดี ..เกิดความประทับใจทำให้มีโอกาสขายสินค้าได้ง่ายขึ้น... การส่ง email ถึงแต่ละท่านนั้น เราไม่ต้องทำการส่งเอง เพียงแค่มี จดหมายข่าว 1 ฉบับ และกำหนดให้ส่งในเวลาที่กำหนดแค่นี้เอง เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการส่ง email ให้เองโดยอัตโนมัต โดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องเปิด computer ท่านจะมีอิสรภาพของเวลา จะไปไหนก็ได้ครับ ระบบทำการบริการให้ท่านเรียบร้อย..ทำให้ท่านลดค่าใช้จ่ายได้มาก...สนใจในบริการนี้..เพียงท่านกรอบชื่อ อีเมล์ของท่าน เท่านั้น..ท่านจะได้รับข่าวอีเมล์ฉบับแรก..ท่านทำการยืนยันในอีเมล์ฉบับแรกนั้น...เป็นอันว่าท่านสามารถที่จะได้รับข่าวสารจากทางเราได้ตลอดไป FREE ไม่มีข้อผูกพันธ์
 

clickนอกกรอบอีกครั้ง ถ้าต้องการยกเลิก Bookmark
     

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553